Oferta


Psychoterapia dla osób dorosłych i młodzieży w zakresie ;
 • Zaburzeń lękowych, nerwicowych
 • Zaburzeń depresyjnych
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń odżywiania
 • Leczenie uzależnienia od alkoholu ­ diagnoza, motywacja do zmiany.
 • Praca z osobami pijącymi ryzykownie/szkodliwie nad zmianą wzoru picia.
 • Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu.
 • Praca z osobami pozostającymi w związku z osobą uzależnioną a także wychowaną w rodzinie z problemem alkoholowym.
 • Interwencje rodzinne wobec osoby uzależnionej.
 • Praca z młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziną.
 • Konsultacje proceduralne związane z uzależnieniem i przemocą w rodzinie.
 • Szkolenia psychedukacyjne, warsztaty dla różnych grup zawodowych.